Persondataforordning

Persondataforordning

 

Formål med opbevaring af kundedata:
Til brug for håndtering af kundeoplysninger i forbindelse med indgåelse og
gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende fakturering og eventuel rykkerprocedure.

Hvilken type data gemmer vi om dig:
– Navn og efternavn
– Adresse
– Telefonnummer
– Email adr.
– Kategori af købte varer/ydelser
– Fakturerede beløb
– Rabatordninger
– Rykkerbreve
– Rykkergebyrer og morarenter
– Inkassobehandling af tilgodehavende

Vores data kan eller vil blive videregivet til,
herunder modtagere i tredjelande og internationale organisationer:
– Ekstern revision
– SKAT
– Ekstern advokat
– Ekstern IT-backup

Sletning:
Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler, herunder i henhold til bogføringsloven, blive opbevaret hos Aarsland i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Personoplysningerne, slettes, når personoplysningerne ikke længere er relevante, og Aarslands forpligtelse til at opbevare personoplysningerne er ophørt.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:
Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, der blandt andet fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.

 

Flyttefirmaet Aarsland
Hedelundvej 7,
DK-6705 Esbjerg Ø
Tlf. 7514 0111
www.aarsland.dk
post@aarsland.dk
cvr: DK 7657 8818