Møbellift

Vil du spare op til 25% på din flytteregning?

Flyttefirmaet Aarsland har gennem flere år brugt møbellift til at transportere møbler samt indbo, til og fra etageejendomme, hvor forholdene tillader det.

Dette medfører besparelser på op til 25 % på den samlede flytteregning, og ikke mindst et bedre arbejdsmiljø for vores flyttefolk.
Kapacitet max 250 kg. Transporthøjde max 18 m. Transportering til 4. sal på kun 30 sekunder.

Anvendelig både ved til-og fraflytning.